پنل های پشتیبانی

Economic plan

۸۰۰ هزار تومان ماهانه

انتخاب پلن

Base Plan

یک میلیون تومان ماهانه

انتخاب پلن

Premium plan

۱.۵ میلیون تومان ماهانه

انتخاب پلن

High premium plan

۲ میلیون تومان ماهانه

انتخاب پلن

مدت زمان قرارداد

یک ساله یک ساله یک ساله یک ساله

بکاپ گیری

ماهانه سه هفته یک بار دو هفته یک بار هفتگی

تولید محتوای متنی

هفته ای ۴ مقاله هفته ای ۷ مقاله هفته ای ۱۰ مقاله هفته ای ۱۴ مقاله

رفع مشکلات احتمالی

سئو و بهینه سازی

درج اطلاعات جدید

بروزرسانی سایت

مدیریت کلمات کلیدی

پشتیبانی کامل فروشگاه

آنالیز وب سایت

تحلیل بازار و بررسی رقبا