پنل های پشتیبانی

Economic plan

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ماهانه

انتخاب پلن

Base Plan

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ماهانه

انتخاب پلن

Premium plan

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ماهانه

انتخاب پلن

High premium plan

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ماهانه

انتخاب پلن

مدت زمان قرارداد

یک ساله یک ساله یک ساله یک ساله

بکاپ گیری

ماهانه سه هفته یک بار دو هفته یک بار هفتگی

تولید محتوای متنی

هفته ای ۴ مقاله هفته ای ۷ مقاله هفته ای ۱۰ مقاله هفته ای ۱۴ مقاله

رفع مشکلات احتمالی

سئو و بهینه سازی

درج اطلاعات جدید

بروزرسانی سایت

مدیریت کلمات کلیدی

پشتیبانی کامل فروشگاه

آنالیز وب سایت

تحلیل بازار و بررسی رقبا